การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 5

(Workshop for biosafety-5)
Register View

วันที่ 6-10 มิถุนายน พ.ศ. 2565
โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่:
วันนี้ ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
***
ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนหลักสูตร BSL-3 และ BSO เต็มจำนวนแล้ว  ***

ติดต่อสอบถาม:
The Biosafety Association (Thailand) สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)
โทรศัพท์: (662) 419-7306 | Email: thaibiosafety.asso@gmail.com

หนังสือเชิญสมาชิก-และผู้สนใจ | หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมฯ โครงการประชุม-6-10-มิ.ย.-2565 | Agenda-BAT-6-10-มิ.ย.-2565 แผนที่โรงแรม-SD | หนังสือรับรองหลักสูตร-BSL-2 หนังสือรับรองหลักสูตร-BSL-3