ติดต่อเรา

The Biosafety Association (Thailand)
สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)

สำนักงาน :
ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 7  โรงพยาบาลศิริราช
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์: (662) 419-7306
โทรสาร:   (662) 412-4811

ติดต่อสมาคม

Email: thaibiosafety.asso@gmail.com