โครงการจัดประชุม ปี 2563

โครงการจัดประชุม ปี 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 2
(Workshop for biosafety and biosecurity)

วันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ. 2563

ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

คะแนน CMTE 13.5 คะแนน 

เอกสาร Download


200 ท่าน เต็มจำนวนแล้ว

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง เมื่อมีผู้สละสิทธิ์ คลิก

ทีมงานจะติดต่อกลับ เมื่อมีผู้สละสิทธิ์ ตามลำดับที่ลงทะเบียนสำรองที่นั่งไว้  รายชื่อสำรอง

 

Register Online

View Response


** Admin **

** Admin สำรอง **

Date

09 January 2020

Categories

Announcement