Workshop for biosafety officer: BSO-III

Workshop for biosafety officer: BSO-III

โครงการจัดประชุม/สัมมนา/อบรม ปี 2561

“การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 3”
(Workshop for biosafety officer: BSO-III)

วันที่ 25-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

( รับลงทะเบียนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 )

นักเทคนิคการแพทย์จะได้รับ CMTE

CMTE 1 วัน ได้  5  คะแนน

CMTE 5 วัน ได้ 26 คะแนน 

เอกสาร Download

 

#Jinda

Date

25 June 2018

Categories

Announcement