การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ เพื่อรับมือการระบาดไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 และโรคติดต่ออันตรายด้วย Biosafety Level 2 enhanced”

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ เพื่อรับมือการระบาดไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 และโรคติดต่ออันตรายด้วย Biosafety Level 2 enhanced”

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ เพื่อรับมือการระบาดไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 และโรคติดต่ออันตรายด้วย Biosafety Level 2 enhanced” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 ตึกอำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร วันที่ 27-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

Date

02 November 2016

Categories

Year 2009