สนับสนุนกรรมการบริหารและสมาชิกของเครือข่ายความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ (ประเทศไทย) ในการเดินทางไปนำเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุม “5th A-PBA Biosafety Conference”

สนับสนุนกรรมการบริหารและสมาชิกของเครือข่ายความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ (ประเทศไทย) ในการเดินทางไปนำเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุม “5th A-PBA Biosafety Conference”

สนับสนุนกรรมการบริหารและสมาชิกของเครือข่ายความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ (ประเทศไทย) ในการเดินทางไปนำเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุม “5th A-PBA Biosafety Conference” ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 25-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Date

02 November 2016

Categories

Year 2010