การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Biosafety in Medical Laboratory)”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Biosafety in Medical Laboratory)”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Biosafety in Medical Laboratory)” ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ ชั้น 15 ตึก 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Date

02 November 2016

Categories

Year 2010