ร่วมจัดการประชุมกับ International Federation of Biosafety Associations (IFBA) หัวข้อ “Global Biosafety and Biosecurity: Take Action”

ร่วมจัดการประชุมกับ International Federation of Biosafety Associations (IFBA) หัวข้อ “Global Biosafety and Biosecurity: Take Action”

ร่วมจัดการประชุมกับ International Federation of Biosafety Associations (IFBA) หัวข้อ “Global Biosafety and Biosecurity: Take Action” ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ มหานคร ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Date

02 November 2016

Categories

Year 2011