“ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคในคนและสัตว์”

“ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคในคนและสัตว์”

“ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคในคนและสัตว์” ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Date

02 November 2016

Categories

Year 2011