การฝึกอบรม “ความปลอดภัยทางชีวภาพในการวิจัยทางคลินิกและห้องปฏิบัติการชันสูตร” (Biosafety in clinical research and diagnostic laboratories)

การฝึกอบรม “ความปลอดภัยทางชีวภาพในการวิจัยทางคลินิกและห้องปฏิบัติการชันสูตร” (Biosafety in clinical research and diagnostic laboratories)

การฝึกอบรม “ความปลอดภัยทางชีวภาพในการวิจัยทางคลินิกและห้องปฏิบัติการชันสูตร” (Biosafety in clinical research and diagnostic laboratories) ณ โรงแรมอิมพี เรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม พ.ศ.2555

Date

02 November 2016

Categories

Year 2012