การประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th Annual Biosafety Conference ร่วมกับ Asia-Pacific Biosafety Association

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th Annual Biosafety Conference ร่วมกับ Asia-Pacific Biosafety Association

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th Annual Biosafety Conference ร่วมกับ Asia-Pacific Biosafety Association ณ โรงแรมพูลแมนบางกอกคิงพาวเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2557

Date

02 November 2016

Categories

Year 2014