การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 “ทำงานกับสิ่งติดเชื้ออย่างไรให้ปลอดภัยในยุคปัจจุบัน”

การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 “ทำงานกับสิ่งติดเชื้ออย่างไรให้ปลอดภัยในยุคปัจจุบัน”

การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 “ทำงานกับสิ่งติดเชื้ออย่างไรให้ปลอดภัยในยุคปัจจุบัน” สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558  

Date

02 November 2016

Categories

Year 2015